Лице от реклама сгащен в сауна с друг мъж

лице в кампанията на „Джони Уокър“

Атьорът от Народния театър Данаил Обретенов е бил хванат на калъп с друг мъж в сауната на баровска вила преди из вестно време, узнахме клюката от в.“ШОУ“.

Клюката стана актуална в артсредите, след като неколцината свиде тели на случката разказа ли за нея пред продуцен тите на банковата реклама, в която главно лице е Обретенов.
Рекламата на Пиреосбанк се върти в ефира на всички национални телевизии и донесе по-голяма популярност на актьора, отколкото всичките му роли в театъра досега.
Негови колеги припомнят, че преди няколко го дини Данаил пак станал хитово известен с халтурните си занимания. Тогава актьорът беше рекламно лице в кампанията на „Джони Уокър“. Той маршируваше с бастунче по промоции, които му доне соха няколко хиляди лева хонорар. Обретенов, кой то се води на щат в Народ ния театър, бил хванат да прави секс със свой партньор по време на купон в баровска вила в околностите на София. Мъжете тайно се измък нали от купонджийската суматоха и се скрили в са уната на домакина. Там, под влияние на алкохола и страстите, двамата потънали в сексуален транс. За нещастие неколцина други гости минали по край сауната и станали свидетели на екстаза на двамата мъже.
Присъствалите на купона веднага разпространили клюката за случая и така тя достигнала до про дуцентите на банковата реклама. Щом научили за гафа, хората с парите на стръхнали и всячески се опитали да скрият гафа от шефовете на финансовата институция.
Обретенов вече е полу чил хонорар от 5000 лева за участието си в клипа и няма как да бъде засегнат от разпространението на мълвата. Той отдавна бил заявил сексуалните си пристрастия към мъж ката половина и не се при теснявал от публичност. Безпокоял се единствено да не би разкритието да се отрази неблагоприятно на бъдещите му професионални ангажименти.

Източник kliuki.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.