Велики личности и техните последни думи

Много силни и волеви мъже, умирайки, в последната си минута са прошепнали просто „Мамо“. Едни от тях са писателят Анатол

Прочетете повече